Beneficiari

LISTA BENEFICIARI/PARTENERI
La contractului de finanțare nr. 15/01.09.2016 ,,Creșterea competitivității economice a sectorului forestier şi a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe CDI (CRESFORLIFE)

 

Tipul Contractului Dnumire beneficiar Obiectul Contractului
Tip C: Transfer de abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii OCOLUL SILVIC SFANTA MARIA S.R.L. Realizarea bazei de date geospaţiale a OS Sfânta Maria, realizarea hărţilor amenajistice şi utilizarea imaginilor de teledetecţie şi a analizei geospaţiale pentru extragerea de informaţii şi date de interes forestier necesare gestionării eficiente a Ocolului Silvic Sfânta Maria
OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A. Măsuri de protecție și reconstrucție ale arboretelor de castan afectate de cancerul de scoarță
SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. – SUCURSALA RADAUTI Evaluarea calității volumului de lemn exploatat de SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. în Nordul Carpaților Orientali în vederea prelucrării superioare
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII R.A. Elaborarea de soluţii tehnice complexe privind gestionarea durabila a pǎdurilor administrate de  R.P.L. Ocolul Silvic Pădurile Sincii
OCOLUL SILVIC SFANTA MARIA S.R.L. Monitorizarea populațiilor de dăunători forestieri în pădurile administrate de Ocolul Silvic Sf. Maria și evaluarea stării de sănătate a arboretelor de cvercinee din cadrul acesuia, inclusiv măsuri de redresare a lor
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Supravegherea populațiilor de insecte, rolul factorilor biotici vătămători și măsuri de gestionare ale arboretelor de cvercinee
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Măsuri de combatere integrată a dăunătorilor speciilor de foioase
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Prevenirea și combaterea bolilor din pepiniere și culturi silvice
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Măsuri de combatere integrată a dăunătorilor speciilor de rășinoase
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Implementarea și aplicarea tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de Uniunea Europeană și evaluarea eficacității acestor
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Urmărirea fenomenului de uscare a arboretelor de rășinoase și foioase
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA R.A. Managementul și conservarea resurselor genetice valoroase și utilizarea în culturi a sadelor de plop și a sadelor de salcie selecționată
OCOLUL SILVIC PENTELEU Caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație a arboretelor din cadrul ocolului silvic Penteleu în vederea stabilirii măsurilor de gospodărire în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor
Tipul Contractului Dnumire partener Obiectul Contractului
Tip D: Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala realizate in colaborare efectiva cu o intreprindere OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHIENI S.A. Implementarea unui sistem de monitorizare integrată a stării ecosistemelor forestiere administrate de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, suport pentru management forestier durabil
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt
OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHIENI S.A. Particularități dendrometrice și dendrocronologice la molidul din O.S.R. Gheorgheni
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. Optimizarea soluțiilor de management al pădurilor administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor (RPLP) Kronstadt RA
R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A. Evaluarea functiilor si serviciilor ecosistemice oferite de pădurile din PN Bucegi şi Sit Natura 2000 Bucegi arie natural protejată administrate de RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Bucegi
R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL PIATRA CRAIULUI R.A. Evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de pădurile incluse în  Parcul Național Piatra Craiului
R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL GRADISTEA MUCELULUI – CIOCLOVINA R.A. Evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice oferite de pădurile incluse în Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina
R.N.P. ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMAN R.A. Evaluarea stării  de conservare a unor habitate forestiere de interes comunitar aflate în administrarea Parcului Național Călimani
S.C. APEL LASER S.R.L. Evaluarea posibilităților de utilizare a unor tehnici de teledetecție bazate pe senzori activi în activitățile de monitorizare a ecosistemelor forestiere”
OCOLUL SILVIC RENASTEREA PADURII Evaluarea resursei de lemn pe picior în cadrul unor arborete gestionate de Ocolul Silvic Renașterea Pădurii