Anunturi

ANUNT

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) “Marin Drăcea, beneficiar al Proiectului “Creșterea competitivității economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe CDI” (CRESFORLIFE), ID / Cod My SMIS: P_40_380 / 105506, Nr. Contract: 15/01.09.2016, din cadrul Programului POC, Axa 1, Acțiunea 1.2.3. Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, invită toate unitățile economice din sectorul forestier, chiar dacă nu au participat la cele 8 evenimente tematice, organizate în perioada 20-30 iunie 2017, să-și exprime intenția de a organiza întâlniri îndividuale în vederea încheierii de contracte subsidiare de transfer de cunoștințe și de cercetare în colaborare efectivă cu institutul. În acest mod unitățile economice din sectorul forestier vor beneficia de facilități privind finanțarea transferului de cunoștințe/abilități de către către INCDS „Marin Drăcea”, ca organizație de cercetare în domeniul forestier.
Informații suplimentare se găsesc pe site-ul proiectului P_40_380, la adresa: http://cresforlife-incds.ro/.

3 iulie 2017

Metodologia procedura de selectie a intreprinderilor partenere

 

  1. Proiect de 1,2 milioane lei pentru cercetarea stării de sănătate a pădurilor administrate de Regia Kronstadt
  2. Proiect de 1,2 milioane lei pentru cercetarea stării de sănătate a pădurilor administrate de Regia Kronstadt
  3. Starea de sănătate a Pădurilor Brașovului administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt
  4. Anunț la finalizarea proiectului CRESFORLIFE 31 mai 2023